loader
Засега сумата на сделката остава неразкрита, а Upnetix е един от най-големите доставчици на софтуерни разработки в България