loader
Дружеството е готово да поеме този агнажимент, тъй като спецификата на бизнеса и на средата го позволява