loader
Компанията отбелязва ръст от 68,71% на консолидираната нетна печалба на годишна база