loader
Общото събрание на дружеството гласува дивидент от 0,26 лв. за акция и по една допълнителна акция на притежавани две стари.