loader
През април дружеството отчита 220 % ръст на консолидираната печалба преди облагане с данъци