loader

Брой акционери на компаниите в BGBX40 към май 2017

Емисия Фрий-флоут Промяна през месеца Брой акционери Промяна през месеца Цена Div Yield
Агрия Груп Холдинг АД 1 221 487     374 -3 12.55    0.0%
Адванс Терафонд АДСИЦ 50 199 521    1 827 4 2.21    7.7%
Актив Пропъртис АДСИЦ 1 187 914  1 038   197 0 5.20    0.0%
Албена АД 1 307 227    78 694 -27 62.00    0.0%
Алкомет АД 1 776 504    2 563 4 18.40    2.4%
Алтерко АД 2 298 000     256 -3 2.20    0.0%
Билборд АД 3 762 532     541 3 0.60    0.0%
Булгартабак - холдинг АД  142 034    1 485 25 44.50    0.0%
Българска фондова борса – София АД 3 287 860     454 -5 2.97    0.2%
Доверие Обединен Холдинг АД 11 402 492    147 522 -12 2.04    0.0%
Еврохолд България АД 19 630 559 -4 161 288  9 786 -8 0.94    1.1%
Елана Агрокредит АД 10 643 960  63 535   308 19 1.42    0.0%
Елхим Искра АД 6 618 810    1 699 -2 1.30    1.5%
ЕМКА АД 4 704 919    1 447 -1 2.48    2.1%
ЗД Евро инс АД 1 635 369     468 -20 1.25    0.0%
Зърнени Храни България АД 29 159 848    1 893 -3 0.36    0.0%
Индустриален Капитал Холдинг АД 7 583 160    26 438 -3 4.35    0.0%
Индустриален Холдинг България АД 33 851 200 4 668 636  54 421 -5 0.95    0.0%
М+С хидравлик АД 8 831 100    1 312 0 7.69    3.4%
Монбат АД 6 893 702    1 667 -5 11.00    2.5%
НЕОХИМ АД  629 151    3 021 -9 60.00    2.2%
Свилоза АД 2 139 270    3 926 1 3.50    0.0%
Синергон Холдинг АД 9 183 039    156 686 -10 1.15    0.0%
Сирма Груп Холдинг АД 24 510 547 - 1 175   819 11 1.04    1.0%
Софарма АД 42 952 931    5 293 -4 4.01    2.5%
Софарма имоти АДСИЦ 4 265 497     437 0 6.55    4.4%
Софарма Трейдинг АД 9 168 945    25 455 -3 8.65    3.5%
Спиди АД  457 573     345 2 41.00    2.8%
Стара планина Холд АД 12 304 454    22 612 -11 7.80    2.8%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД 1 369 856 - 3 620   344 -7 7.00    0.0%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 16 500 000    2 038 -5 5.63    0.0%
ТБ Централна кооперативна банка АД 28 095 151    6 436 9 1.64    0.0%
Трейс груп холд АД 5 816 169    1 867 -2 4.30    0.0%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ 5 137 887     342 5 0.77    0.0%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 17 506 283     888 1 2.35    3.0%
Хидравлични елементи и системи АД 3 675 294     983 11 5.45    3.3%
Химимпорт АД 64 799 020 - 1 540  3 877 -5 1.71    3.2%
Холдинг Варна АД 1 288 047 - 68 000  14 385 -9 34.50    0.0%
ЧЕЗ Разпределение България АД  501 460     315 18 270.00    9.4%
Юрий Гагарин АД  202 503    1 024 -1 45.01    0.0%

 

Брой акционери на компаниите в BGBX40 към юни 2017

Емисия Фрий-флоут Промяна през месеца Брой акционери Промяна през месеца
Агрия Груп Холдинг АД 1 221 487   373 -1
Елхим Искра АД 6 618 810   1 694 -5
Алтерко АД 2 298 000   260 4
Елана Агрокредит АД 10 659 000 15 040 315 7
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 17 506 283   887 -1
Сирма Груп Холдинг АД 26 268 191 1 757 644 875 56
ЕМКА АД 4 704 919   1 445 -2
Булгартабак - холдинг АД 142 034   1 485 0
Доверие Обединен Холдинг АД 12 392 028 989 536 147 517 -5
Еврохолд България АД 33 653 559 14 023 000 9 726 -60
Албена АД 1 307 227   78 616 -78
Българска фондова борса – София АД 3 287 860   445 -9
Зърнени Храни България АД 29 165 398 5 550 1 884 -9
Индустриален Холдинг България АД 33 851 200   54 416 -5
Софарма имоти АДСИЦ 4 247 455 - 18 042 433 -4
ЧЕЗ Разпределение България АД 501 460   324 9
Монбат АД 6 913 702 20 000 1 681 14
Холдинг Варна АД 1 230 187 - 57 860 14 370 -15
Билборд АД 3 762 532   539 -2
Софарма Трейдинг АД 9 161 236 - 7 709 25 471 16
ЗД Евро инс АД 1 635 369   445 -23
Юрий Гагарин АД 202 503   1 022 -2
Трейс груп холд АД 5 816 169   1 857 -10
Синергон Холдинг АД 9 183 039   156 673 -13
Софарма АД 42 105 079 - 847 852 5 313 20
Свилоза АД 2 139 270   3 924 -2
Стара планина Холд АД 12 304 454   22 584 -28
ТБ Централна кооперативна банка АД 28 095 151   6 435 -1
Адванс Терафонд АДСИЦ 49 319 521 - 880 000 1 830 3
Индустриален Капитал Холдинг АД 7 583 160   26 430 -8
Химимпорт АД 64 799 020   3 871 -6
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 16 500 000   2 007 -31
Спиди АД 501 573 44 000 324 -21
М+С хидравлик АД 8 831 100   1 303 -9
Хидравлични елементи и системи АД 3 675 294   984 1
Актив Пропъртис АДСИЦ 1 186 924 - 990 196 -1
Алкомет АД 1 776 504   2 560 -3
НЕОХИМ АД 629 151   3 024 3
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ 5 121 327 - 16 560 339 -3

 

Премиен приход, реализиран чрез застрахователните брокери за 2016 година

№ по ред Наименование на застрахователния брокер Премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България Премиен приход в полза на застрахователи със седалище в друга държава ОБЩО:
1 "ЕС ДИ АЙ ГРУП" ООД 72,107,068 3,507,148 75,614,216
2 "АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД 71,640,872 3,730,999 75,371,871
3 "МАРШ" ЕООД 39,922,858 8,003,921 47,926,779
4 "ТОТАЛ ИНС – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 24,648,339 21,730,493 46,378,832
5 "ОББ - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" АД 33,849,824 0 33,849,824
6 "УНИКРЕДИТ - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 29,620,245 1,111,715 30,731,960
7 "ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 30,389,960 94,166 30,484,126
8 "БРОКЕР ИНС" ООД 26,194,768 505,733 26,700,502
9 "АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ" ООД 25,048,994 1,271,054 26,320,048
10 "ЮНАЙТЕД БРОКЕР" ООД 24,093,225 1,888,198 25,981,424
11 "РАЙФАЙЗЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 23,916,787 0 23,916,787
12 "АДМИРАЛ ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД 20,068,035 1,509,022 21,577,057
13 "АОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД 15,875,453 5,132,498 21,007,951
14 "ПФОЕ АГЕНЦИЯ" ЕООД 18,371,641 0 18,371,641
15 "КАРОЛ СТАНДАРТ" ЕООД 16,201,484 1,062,455 17,263,939
16 "ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР" ЕООД 14,068,720 765,827 14,834,547
17 "ЗБК БАЛКАН" АД 12,674,851 1,541,264 14,216,115
18 "ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕРС" ЕООД 13,322,749 340,048 13,662,796
19 "ММ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ООД 13,394,588 206,934 13,601,522
20 "ПОРШЕ ИНШУЪРЪНС БРОКЕР БГ" ЕООД 13,327,796 509 13,328,305
21 "ЗП ЛИБРА" ООД 12,075,396 632,492 12,707,887
22 "ГРИЙН БРОКЕРИДЖ" ООД 10,599,742 133,262 10,733,004
23 "БУЛРОМ-ГЛОБЪЛ ГРУП" ЕООД 9,892,535 18,635 9,911,169
24 "ЗБК ОРЕЛ" ООД 9,492,592 344,553 9,837,145
25 "ИНЧКЕЙП БРОКЪРИДЖ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 9,216,336 0 9,216,336
26 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ДИРЕКТ ИНС" ООД 1,117,241 6,884,978 8,002,219
27 "АЛЕКСАНДЪР БРОКЕР" ООД 7,896,243 99,506 7,995,749
28 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ПРО ИНС" ООД 7,964,538 0 7,964,538
29 "ЗБ ОМНИКАР И ПАРТНЬОРИ" ЕООД 7,584,902 188,581 7,773,483
30 "МАРИНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД 6,457,740 1,115,647 7,573,388
31 "АДВАНС ИНШУРЪНС СЪЛЮШЪНС БРОКЕР" АД 2,166,055 5,304,889 7,470,945
32 "ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ" ЕАД 6,385,151 0 6,385,151
33 "СТАР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ООД 5,884,508 251,975 6,136,483
34 "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КЪЩА ИНС КОНСУЛТ" ЕООД 5,889,295 168,309 6,057,604
35 "ТОГЕДЪР" ООД 5,996,758 265 5,997,023
36 "ДСК ЛИЗИНГ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 5,974,635 0 5,974,635
37 "КОРПОРЕКС БГ - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ООД 5,531,600 4,699 5,536,299
38 "РЕНОМИА" ООД 5,340,231 174,798 5,515,030
39 "АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" АД 5,340,723 0 5,340,723
40 "АВВИ" ООД 4,585,778 640,904 5,226,681
41 "ИНСТРЕЙД ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 5,130,477 93,626 5,224,103
42 "БРОКЕР ИНВЕСТ" ООД 3,886,434 866,918 4,753,353
43 "БУЛ БРОКЕР" ООД 4,589,348 125,384 4,714,732
44 "БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-БРОКЕРСКА КЪЩА" ЕООД 4,631,264 8,080 4,639,345
45 "ЛИЗИНГОВО - БРОКЕРСКА КЪЩА ИЗИРА" ЕООД 3,111,865 1,455,589 4,567,454
46 "АБАКУС БРОКЕР" ООД 4,513,192 30,948 4,544,140
47 "БИЛД ЕКО" ЕООД 4,435,406 0 4,435,406
48 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТЕТРА ИНС" АД 4,424,007 1,028 4,425,035
49 "ПРОКОМ БРОКЕР" ЕООД 4,125,548 19,152 4,144,700
50 "ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС БРОКЕР" ООД 4,111,448 0 4,111,448
51 "ПИРЕОС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 4,017,762 79,338 4,097,100
52 "ЮРИМЕКС" ЕООД 3,958,049 0 3,958,049
53 "КОЛХИДА ЗБ" ООД 3,707,190 220,821 3,928,011
54 "БИ КЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД 2,720,425 1,100,104 3,820,529
55 "ГРЕКО ДжЛТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1,194,973 2,453,240 3,648,213
56 "АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЪРС" ЕООД 3,522,383 16,406 3,538,789
57 "ФОРУКОМ БРОКЕР" ООД 3,431,272 64,973 3,496,245
58 "БРОКЕР 2001" ЕАД 3,448,690 0 3,448,690
59 "МУЛТИ АСИСТ БРОКЕРС" ООД 3,255,346 172,707 3,428,052
60 "СУАБ - СБА" ЕООД 3,357,469 0 3,357,469
61 "СЪГЛАСИЕ ИНС БРОКЕР" ЕООД 2,761,871 519,203 3,281,073
62 "СОНЕРС ГРУП" ЕООД 3,141,443 93,640 3,235,083
63 "НОВЕ БРОКЕР" ООД 3,086,220 52,061 3,138,282
64 "АЙ ПИ ЕС СЪРВИСИЗ"ООД 1,183,196 1,776,164 2,959,359
65 "ИНТЕРПРИМА" ЕООД 2,921,927 33,178 2,955,105
66 "АТРИЙ - БРОКЕР" ООД 2,918,055 0 2,918,055
67 "СИВОВ ГРУП" ЕООД 2,025,123 871,101 2,896,224
68 "ЕВРО БРОКЕР" ООД 2,882,222 4,025 2,886,247
69 "ЗЛАТИ - 365" ЕООД 2,562,604 184,530 2,747,134
70 "БРОКЕР КОНСУЛТ ИНС" ООД 2,734,556 603 2,735,159
71 "АРКАДИЯ ЗБ" ООД 2,558,784 142,437 2,701,221
72 "ВЕРОНАС БРОКЕР" ООД 2,665,064 31,501 2,696,565
73 "БЕТА БРОКЕР" ЕООД 2,501,315 187,370 2,688,684
74 "ФОКС" ЕООД 2,564,093 96,192 2,660,285
75 "ХЕНДИ - ТЕЛ" ЕООД 2,548,576 100,091 2,648,667
76 "БУЛ АУТО БРОКЕР" ЕООД 1,878,784 718,042 2,596,826
77 "КВАРТА" ООД 2,427,702 143,704 2,571,405
78 "КАСТ ФИНАНС" ЕООД 2,358,593 151,769 2,510,362
79 "ЕВИТА М БРОКЕР" ООД 2,447,392 6,091 2,453,483
80 "РИЛА БРОКЕР" ООД 2,368,997 2,500 2,371,497
81 "РЕНЮАБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕР" ЕООД 1,998,616 361,341 2,359,957
82 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕФКО ИНС" ООД 2,213,015 0 2,213,015
83 "МВМ - 11" ЕООД 2,195,990 5,740 2,201,730
84 "НОВИС БРОКЕР" ООД 2,197,604 0 2,197,604
85 "ДЕСИ АУТО" ООД 2,186,476 0 2,186,476
86 "ГЛОБЪЛ ЛАЙФ" ООД 2,181,227 0 2,181,227
87 "ДЕНМАР БРОКЕРС" ООД 2,153,865 0 2,153,865
88 "ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД 2,135,975 0 2,135,975
89 "АС - БГ” ЕООД 2,110,322 0 2,110,322
90 "ВИТОША БРОКЕР" ООД 1,970,042 2,565 1,972,607
91 "ЗБ ИНС КОНСУЛТИНГ" ООД 1,860,331 91,158 1,951,489
92 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР АРИВ ИНС" ООД 1,913,992 1,620 1,915,612
93 "ЗП - СТРЕЛЕЦ" ООД 1,856,737 54,151 1,910,888
94 "ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1,902,787 0 1,902,787
95 "СИДЕРАЛ БРОКЕРИ" ООД 1,702,913 179,824 1,882,737
96 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТТ ИНС" ЕООД 1,363,368 461,925 1,825,293
97 " НЮ БРОКЕР" ЕООД 1,725,439 76,272 1,801,711
98 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ГЛОБАЛ ИНС" ООД 1,797,253 0 1,797,253
99 "ТТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1,781,442 0 1,781,442
100 "КОНСУЛТ ИНС ИНТЕРНЕШИНЪЛ БРОКЕР" ЕООД 1,751,344 3,938 1,755,282
101 "ВЕГА БРОКЕРС" ООД 1,652,998 99,263 1,752,261
102 "ЦЕНТРАЛНО ЕВРОПЕЙСКА БРОКЕРСКА КЪЩА" ЕООД 1,735,151 2,245 1,737,396
103 "МОРЕНА ИНС БРОКЕР" ЕООД 1,726,118 0 1,726,118
104 "ДОБРИЧ ИНШУРЪНС БРОКЪРС" ЕООД 1,549,717 162,102 1,711,819
105 "КУАЛИТИ ТРАНС БРОКЕРС" ЕООД 1,711,183 0 1,711,183
106 "КЗЦ БУЛСТАР" ЕООД 1,708,834 0 1,708,834
107 "ЕЛИТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ООД 1,571,546 118,651 1,690,197
108 "ПЪРВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОСРЕДНИЧЕСКА КЪЩА" ЕООД 1,673,707 0 1,673,707
109 "ГАЛА ИНС БРОКЕРС" ЕООД 1,616,768 50,079 1,666,847
110 "КОЛЕВ 2008" ЕООД 1,413,079 228,226 1,641,305
111 "БРОКЕР М" ООД 1,623,234 0 1,623,234
112 "ПЕТОМАР БРОКЕР" ЕООД 1,556,419 57,127 1,613,547
113 "ВЕНЦИ ИНС БРОКЕР" ЕООД 1,564,498 45,102 1,609,601
114 "ВИП БРОКЕРС ГРУП" ООД 1,609,067 0 1,609,067
115 "КЕЙ ЕЙДЖЪНСИ" ООД 1,607,243 0 1,607,243
116 "НЕТИНС БРОКЕРС" ООД 1,468,299 96,144 1,564,443
117 "ЛАЙФ БРОКЕР" ЕООД 1,410,906 139,692 1,550,598
118 "СОМОНИ БРОКЕР ИНС" ООД 1,506,086 18,739 1,524,825
119 "ПОЛИМЕКС ЗБ" ЕООД 1,052,848 465,028 1,517,876
120 "ЗБК СОФИЯ АУТО БЪЛГАРИЯ" ЕООД 1,491,828 11,882 1,503,710
121 "ВИВА БРОКЕР ИНС" ООД 1,354,905 110,828 1,465,733
122 "АВАНГАРД ИНШУРЪНС БРОКЕР" ЕООД 1,432,285 29,747 1,462,032
123 "ОДЕСОС КОНСУЛТ БГ" ООД 1,376,184 80,858 1,457,042
124 "КОРЕКТ БРОКЕР" ЕООД 1,376,524 21,765 1,398,290
125 "ЗБ ИНОВА" ООД 1,378,233 0 1,378,233
126 "ТИ БИ АЙ РЕНТ" ЕАД 1,363,177 0 1,363,177
127 "ВЯРА" ЕООД 1,324,666 28,573 1,353,238
128 "ОФИС БЪЛГАРИЯ" ООД 1,316,119 29,204 1,345,323
129 "ДИТАЛ БРОКЕР" ООД 1,337,340 0 1,337,340
130 "АРМИ ГРУП" ЕООД 1,297,327 0 1,297,327
131 "НАЛБАНТОВ И СИН" ЕООД 1,198,952 75,419 1,274,371
132 "УНИ СТЕЙТ БРОКЕР" ЕООД 1,248,941 0 1,248,941
133 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТАГ ИНС" ООД 1,246,670 0 1,246,670
134 "ЛАКИ БРОКЕРС" ЕООД 1,241,356 5,075 1,246,431
135 "КОНСУЛТАНТСКА КАНТОРА СКОРПИОН ИНС" ООД 1,193,773 50,254 1,244,027
136 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ГРАНД ИНШУРАНС" ЕООД 1,215,832 26,333 1,242,165
137 "БРОКЕРС КОНСУЛТ" ЕООД 1,206,749 0 1,206,749
138 "АНВЕЛ 2005" ЕООД 1,204,892 0 1,204,892
139 "СИРИУС ГРУП" ООД 1,186,368 0 1,186,368
140 "СИ АЙ БИ" ООД 431,985 741,423 1,173,408
141 "СИС БРОКЕРС" ООД 1,148,351 24,336 1,172,688
142 "СМГ БРОКЕРС" ЕООД 1,143,736 28,557 1,172,293
143 "ВИ ДИ АЙ БРОКЕР" ООД 1,163,376 5,534 1,168,911
144 "АЛФА 59" ЕООД 1,127,440 36,714 1,164,154
145 "ГАРАНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД 1,064,034 67,892 1,131,926
146 "ЕЛИН БРОКЕР" ЕООД  1,099,758 6,356 1,106,114
147 "СОПЕТ" ЕООД 1,087,049 0 1,087,049
148 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ФЛАГ ИНС" ЕООД 1,084,907 0 1,084,907
149 "КРЕДИТ КО" ООД 1,062,597 0 1,062,597
150 "ЕЙЧ ЕНД ПИ ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД 1,033,140 3,249 1,036,389
151 "БРОКЕРС БГ - ИНТЕРКАНЕКШЪН" ООД 994,560 398 994,958
152 "КЛЕВЪРИНС БРОКЕР" ООД 956,805 27,058 983,863
153 "РС БРОКЕРС" ООД 975,175 0 975,175
154 "АВИС ИНС БРОК" ЕООД 952,659 0 952,659
155 "ЙОАННА - 97" ООД 951,456 0 951,456
156 "ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС" ЕООД 830,908 82,355 913,262
157 "МАГНЕТА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 816,365 96,383 912,748
158 "КОРЕКТ КОНСУЛТ - Д" ООД 840,453 64,392 904,845
159 "АКОРТ" ООД 787,234 109,440 896,674
160 "СИГМА КОНСУЛТ" ООД 894,551 0 894,551
161 "СОФИЯ ИНС БРОКЕР" ООД 838,969 55,200 894,169
162 "МАКС БРОКЕР" ООД 802,321 90,800 893,120
163 "ВАРНА ИНС БРОКЕР" ЕООД 891,270 0 891,270
164 "ЗЕНИТ - БЗПД" ООД 885,226 0 885,226
165 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕКЛЕКТУС" ЕООД 867,556 0 867,556
166 "ГАМА КОНСУЛТ 2012" ООД 804,282 60,864 865,146
167 "ЕС ЕЛ АЙ" ООД 860,645 3,145 863,790
168 "СИТИ НЕТ БРОКЕР" EООД 861,482 0 861,482
169 "АЙ ЕФ СИ ГРУП" ЕООД 816,906 32,691 849,597
170 "ПЕТРОНИС" ЕООД 838,107 0 838,107
171 "ДРАБЕЛ" ЕООД 825,477 11,793 837,269
172 "ЕМ ЕС ДЖИ - БГ" ООД 836,379 0 836,379
173 "ДС БРОКЕРС" ЕООД 831,878 0 831,878
174 "ПРЕСИЛА БРОКЕРИДЖ" ЕООД 822,335 0 822,335
175 "ЮНИТ БРОКЕР" ООД 821,595 0 821,595
176 "ИНС БРОКЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД 718,971 100,195 819,166
177 "ДА ЧУКНА НА ДЪРВО" ЕООД 812,625 0 812,625
178 "ИЗИ ИНС - ПЪРВИ ИНТЕРНЕТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 810,751 0 810,751
179 "РИКАВЪРИ" ООД 764,157 46,262 810,419
180 "ВР ГРУП" ООД 809,052 0 809,052
181 "АЙЕНЕМ ДИЗАЙН" ЕООД 792,438 0 792,438
182 "ИНТЕРКАРТ ИНШУРЪНС БРОКЕР" АД 725,517 64,893 790,410
183 "В БРОКЕР" ЕООД 673,985 104,799 778,783
184 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ИНС ПЛЮС"ООД 752,825 8,616 761,441
185 "ТИКСИМ БРОКЕРИНС" ЕООД 739,994 7,835 747,828
186 "БРОКЕРС КЛУБ" ЕООД 743,124 0 743,124
187 "ВЕЛЕС" ООД 717,186 20,500 737,686
188 "СТЕФАНОВ БРОКЕР" ЕООД 729,297 0 729,297
189 "ЗАСРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КЪЩА ТАНИ” ЕООД 715,505 8,054 723,559
190 "ВАРНА БРОКЕР" ООД 700,032 13,318 713,350
191 "КОРТИЕР" ЕООД 691,425 20,932 712,357
192 "АЛФА БРОКЕРС" ООД 702,891 0 702,891
193 "АКСЕН" ЕООД 655,667 45,705 701,372
194 "ИНТОИТ" ООД 648,977 43,678 692,656
195 "СКАЙ ЛАЙН" ЕООД 679,278 13,220 692,498
196 "ЛЕГИОН БРОКЕР" ООД 646,664 38,546 685,210
197 "Д ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 684,428 0 684,428
198 "3 К" ЕООД 682,103 0 682,103
199 "ВИГАРЪС" ЕООД 671,348 0 671,348
200 "ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ" ООД 656,755 12,621 669,376
201 "АКСА БРОКЕР" ООД 275,826 392,699 668,525
202 "ЗНБ ЛАЙЪН БРОК" ООД 630,374 19,755 650,128
203 "ГЕОРГИЕВ ЕКИП" ЕООД 604,001 37,088 641,089
204 "ЕГИДА БРОКЕРС" ЕООД 595,684 38,731 634,415
205 "ТРАНСЛИНК" ООД 619,372 0 619,372
206 "ДЖИ БРОКЕРС" ЕООД 612,496 0 612,496
207 "КОНТРАКТ ИНШУРАНС БРОКЕР" ООД 594,417 11,169 605,585
208 "РИАЛ АСИСТ ГРУП БРОКЕР" ООД 600,647 0 600,647
209 "ЕС ЕР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 549,704 36,673 586,377
210 "ГРИЙН МАСТЪР" ООД 555,147 9,645 564,792
211 "АФИН ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД 561,492 0 561,492
212 "КМ И Д" ЕООД 151,520 397,732 549,251
213 "ИНБРОКЕР" ЕООД 471,814 75,790 547,604
214 "ДЕ ПЛЮС" ЕООД 507,840 14,419 522,260
215 "ЧЕСИ ИНС БРОКЕР" ООД 520,035 0 520,035
216 "ТАЙМ БРОКЪРС" ЕООД 474,373 0 474,373
217 "МАКЛЕР 03" ООД 455,768 18,344 474,112
218 "СЕТА - В" ЕООД 473,886 0 473,886
219 "ЮРОРЕНТ" ЕООД 470,432 0 470,432
220 "САНДИ БРОКЕР" ООД 464,420 0 464,420
221 "НЮ ЕДИШЪН" ЕООД 453,538 0 453,538
222 "БЛЯК СИИ БРОКЕРС" ЕООД 446,081 5,068 451,149
223 "ВЕДИС" ООД 384,495 61,375 445,870
224 "АХТАГОН" ООД 433,163 0 433,163
225 "ПОЛАРИС" ООД 432,804 0 432,804
226 "ЕС ЕНД КА КОНСУЛТИНГ" ЕООД 430,275 0 430,275
227 "НТК" ЕООД 428,986 0 428,986
228 "РАТОЛА ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР " ЕООД 426,324 0 426,324
229 "МОТОТИМ" ООД 424,998 0 424,998
230 "КРИСТОФФ КЕПИТЪЛ" АД 421,926 0 421,926
231 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС" ООД 412,760 376 413,136
232 "БРОКЕРСКА КЪЩА ИНСАРТ" ЕООД 412,227 0 412,227
233 "БРОК" ООД 409,285 0 409,285
234 "АРА 05" ЕООД 408,683 388 409,071
235 "АВГУСТА БРОКЕР КОНСУЛТ" ЕООД 397,591 8,721 406,311
236 "EТ БАЛКАНОВ - ДОНЧО БАЛКАНОВ" 406,070 0 406,070
237 "МИСТРАЛ ГРУП" ООД 384,189 11,029 395,218
238 "ПРИМЕРА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ЕООД 254,340 133,737 388,077
239 "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА К & Е" ЕООД 372,327 14,177 386,504
240 "СИС БРОКЕР" ООД 367,195 16,908 384,103
241 "КОМПЛЕКС РИСК СОЛЮШЪНС" ЕООД 380,528 0 380,528
242 "ЛИМАР ИН" ЕООД 362,828 17,371 380,199
243 "ЯМИТА БРОКЕР КОНСУЛТ" ЕООД 343,041 27,618 370,659
244 "КЮ БИ АЙ ГРУП" ЕООД 369,512 388 369,899
245 "ИНФО БРОКЕРС" ЕООД 346,789 20,467 367,256
246 "ДОВЕРИЕ БРОКЕР" ООД 327,094 29,092 356,186
247 "ГОЛД ИНС БРОКЕР" ООД 347,449 0 347,449
248 "БРОКЕР ИНС ГРУП" ООД 310,907 33,663 344,569
249 "ЖИ ЙОНС" ЕООД 272,445 70,742 343,187
250 "КОРЕКТ БРОКЕР - АНИ КАЛИНКИНА" ЕООД 331,248 1,646 332,894
251 "ДИНАМИКА" ЕООД 301,041 31,027 332,068
252 "ТОТИ 08" ЕООД 329,857 0 329,857
253 "МАТ БРОКЕР" ЕООД 328,707 0 328,707
254 "СВЕТОН ГРУП" ООД 280,625 34,130 314,755
255 "ВИВА БРОК" ЕООД 314,437 0 314,437
256 "ТИМ ИНС БРОКЕР" ЕООД 312,358 708 313,066
257 "ТЕРЕС ЧОЙС" ООД 310,526 0 310,526
258 "КОРИС БЪЛГАРИЯ" ООД 303,071 0 303,071
259 "БРОКОМ - 2000" ООД 301,361 0 301,361
260 "ПроБРОКЕР" ООД 301,069 0 301,069
261 "РОГЕР" ООД 299,318 0 299,318
262 "ГЕТ КОНСУЛТ" ЕООД 292,652 6,337 298,989
263 "ЕКС АРТ КОНСУЛТ" ЕООД 292,597 5,583 298,180
264 "ВФП - БЪЛГАРИЯ" ООД 286,268 0 286,268
265 "ЗБК ВАРЕКС" ЕООД 283,800 117 283,918
266 "ЗИ ФАЙНЕНС" ЕООД 283,220 139 283,359
267 "ФАРИН - БРОКЕР" ЕООД 277,397 0 277,397
268 "Р И С КОНСУЛТИНГ 04" ЕООД 268,507 0 268,507
269 "СОФКОНСУЛТ" ООД 260,019 0 260,019
270 "ВТИ БРОКЕРС" ЕООД 210,749 46,331 257,080
271 "ВЕСТ КОНСУЛТ" ООД 256,448 0 256,448
272 "СЛАВА 4" ЕООД 238,005 15,338 253,343
273 "ФЕНИКС 7007" ЕООД 175,670 74,610 250,280
274 "ДЖАДА КОНСУЛТ" ООД 230,023 18,487 248,510
275 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР - БЪЛГАРИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ" ООД 247,692 0 247,692
276 "ЕЛИТ КОНСУЛТ БРОКЪРС" ООД 247,304 0 247,304
277 "ИКАР 2007" ЕООД 247,033 0 247,033
278 "КАСКО 2000" ООД 246,881 0 246,881
279 "ОМЕГА ИНШУРЪНС БРОКЕР" ЕООД 243,351 0 243,351
280 "EТ АПОЛОН БРОКЪРС - ВЪЛКО ВЪЛКОВ" 167,040 74,984 242,024
281 "ВАРАША" ЕООД 237,495 4,110 241,605
282 "ЕВРИАЛ" ООД 30,431 205,780 236,211
283 "ТУМОРОУ" ЕООД  234,724 0 234,724
284 "МНД БЪЛГАРИЯ" ЕООД 173,010 57,957 230,967
285 "ИЗИ БРОКЕР" ЕООД 195,987 29,916 225,903
286 „АЙ ЕМ ДЖИ БРОКЕР” ООД 207,625 7,176 214,801
287 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР БИ АЙ ДЖИ КЪМПАНИ" ООД 214,693 0 214,693
288 "2М БРОКЕР"ООД 214,436 0 214,436
289 "EТ ХАНС - ИВАН ГУМНЕРОВ" 209,010 0 209,010
290 "ПАРИДА 08" ЕООД 207,272 0 207,272
291 "АЙ ВИ ЕМ /ИНС БРОКЕР/" ООД 202,771 0 202,771
292 "ХЕЛТНЕТ ФИНАНС" АД 200,590 0 200,590
293 "ДЖИ ЕМ ДЖИ БРОКЕРС" ООД 176,483 10,196 186,679
294 "Б.Г.Е.М. 99" ООД 179,505 0 179,505
295 "МЪНИ МАРКЕТ БРОКЕР" ЕООД 168,990 0 168,990
296 "КЛАСИК СЪРВИСИС" ЕООД 149,006 13,099 162,105
297 "ТИВ АВТОЦЕНТЪР" ООД 160,356 543 160,899
298 "ДИ ЕМ БРОКЕР" ЕООД 139,442 21,195 160,637
299 "ЛЕТ МИ ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ООД 158,961 0 158,961
300 "ВИКТЕРИКС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 152,602 0 152,602
301 "ФИНСЕЙЛС" ЕООД 149,296 1,713 151,009
302 "РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ - ПЛОВДИВ" 144,495 0 144,495
303 "ВИ АЙ БРОКЕР" ООД 139,724 3,576 143,300
304 "МОЯТ БРОКЕР" ЕООД 110,047 25,554 135,601
305 "КОСАРА НМ" ЕООД 133,636 0 133,636
306 "ГЛОБИО ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД 129,340 3,638 132,979
307 "ХЕБЪР БРОКЕР ИНС" ЕООД 124,363 5,153 129,516
308 "СТАРТ ИНВЕСТМЪНТ" ООД 129,244 0 129,244
309 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ДЕМПКО ИНС" ООД 128,668 0 128,668
310 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ХИДРО ИНС" ЕООД 108,433 9,584 118,017
311 "ПЕ ЕНД ЕС" ЕООД 113,304 0 113,304
312 "АКТИВ ГЛОБАЛ" ООД 110,701 1,943 112,645
313 "ТДМ - М" ЕООД 108,764 0 108,764
314 "СИ ТИ БРОКЕРС" ЕООД 86,970 19,684 106,654
315 "ВИ ДЖИ ИНС БРОКЪРС" ООД 105,835 503 106,338
316 "МЕДЛИНК БРОКЕР" АД 102,131 0 102,131
317 "КЕЙ ЕН КОНСУЛТИНГ ГРУП" ООД 100,337 0 100,337
318 "ЛР БРОКЕР" ООД 99,393 337 99,730
319 "СРЕДЕЦ - ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ООД 97,705 0 97,705
320 "СТОЕВИ КОНСУЛТ" ЕООД 90,434 6,101 96,535
321 "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА БОЛКАН" ЕООД 90,463 0 90,463
322 "КРЕДИТ ЦЕНТЪР" ЕООД 88,689 0 88,689
323 "АБГ КОНСУЛТИНГ" ООД 77,481 0 77,481
324 "СТАРС БРОКЪРС" ООД 74,315 0 74,315
325 "EТ ИРЕНАВТО – ИРЕНА МИНЕВА" 72,444 0 72,444
326 "ЗИА ИНС" ЕООД 65,706 4,788 70,494
327 "РАВ ФИНАНС" ЕООД 69,603 0 69,603
328 "ВОКС" ООД 68,231 0 68,231
329 "ВК МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД 67,385 0 67,385
330 "ХОЛИ ИНС БГ" ЕООД 66,772 0 66,772
331 "ЕВА ГРИЙН" ЕООД 64,271 0 64,271
332 "АДАМА 61 - Р" ЕООД 60,387 2,944 63,331
333 "И. С. С. 99" ЕООД 62,158 0 62,158
334 "БРОКЕР АН" ЕООД 55,586 0 55,586
335 "АКВАИНС БРОКЕР" ООД 55,277 0 55,277
336 "АСИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД 54,205 0 54,205
337 "МЕГА ИНС БРОКЕР" ЕООД 51,618 601 52,219
338 "КАПИТАЛ ИНС БРОКЕР" ООД 50,692 0 50,692
339 "ВАРИАНТ - АБВ" АД 49,432 0 49,432
340 "ИНДУСТРИАЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИБРОКЕРИ" ООД 44,588 2,480 47,068
341 "ЮНИОН БРОКЪРС" ООД 42,466 0 42,466
342 "АРКО АСЕТС ГРУП" ЕООД 41,582 0 41,582
343 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕКСПРЕС" АД 39,991 0 39,991
344 "НЕКСТ ЛЕВЪЛ БРОКЕР" ЕООД 38,341 0 38,341
345 "СИГУРА" ЕООД 30,429 0 30,429
346 "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ГАРАНТ ИНШУРЪНС" ЕООД 29,105 0 29,105
347 "ЛГ БРОКЕРИ" АД 26,000 0 26,000
348 "МЕГЕР" ЕООД 25,360 484 25,843
349 "ИНТЕЛ К" ЕООД 23,842 0 23,842
350 "РАПИД БРОКЕРС" ООД 22,958 0 22,958
351 "БЕЙСИК М" ЕООД 22,185 0 22,185
352 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНШУРЪНС ХАУС-ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 19,579 0 19,579
353 "ФИНБРОКЕРС" ООД 17,821 1,594 19,415
354 "ИНТЕРДЖИ 2000" ЕООД 17,564 0 17,564
355 "ШИПКА Т. А." ЕООД 17,518 0 17,518
356 "ПАЛЕНСИЯ" ЕООД 15,465 0 15,465
357 "ЕСПЕТЕК" ООД 13,652 0 13,652
358 "РИД КОМЕРС" АД 12,061 0 12,061
359 "ЮРОПРИЗ" ООД 10,711 0 10,711
360 "ТРЪСТ ИНВЕСТ КО" ООД 9,981 0 9,981
361 "ЕВРОГРУП ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД 9,825 0 9,825
362 „КНК БРОКЕР” ЕООД 5,976 0 5,976
363 "ЛАНДА БРОКЕРИДЖ" ООД 4,236 0 4,236
364 "ПМТ БРОКЕРС" ЕООД 1,239 0 1,239
365 "БРОК НЕТ" ЕООД 990 0 990
366 "ВЕЛМАР БРОКЕРС" АД 0 0 0
367 "АЛФА РИСК ИНШУРЪНС" ЕООД 0 0 0
368 "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА ГМ" ООД 0 0 0
369 "ФАКТОР БРОКЕР" ЕООД 0 0 0
ОБЩО: 983,503,593 87,729,867 1,071,233,461

 

Брой акционери на компаниите в BGBX40 към юли 2017

Емисия Фрий-флоут Промяна през месеца Брой акционери Промяна през месеца
Агрия Груп Холдинг АД 1221487 0 372 -1
Адванс Терафонд АДСИЦ 48904771 -414750 1826 -4
Актив Пропъртис АДСИЦ 1186924 0 198 2
Албена АД 1307230 3 78577 -39
Алкомет АД 1776504 0 2563 3
Алтерко АД 2298000 0 261 1
Билборд АД 3762532 0 533 -6
Булгартабак - холдинг АД 142034 0 1477 -8
Българска фондова борса – София АД 3287860 0 431 -14
Доверие Обединен Холдинг АД 12392028 0 147505 -12
Еврохолд България АД 33653559 0 9705 -21
Елана Агрокредит АД 10580334 -78666 347 32
Елхим Искра АД 6625810 7000 1691 -3
ЕМКА АД 4704919 0 1447 2
ЗД Евро инс АД 1635369 0 439 -6
Зърнени Храни България АД 29159848 -5550 1884 0
Индустриален Капитал Холдинг АД 7583160 0 26421 -9
Индустриален Холдинг България АД 33851200 0 54412 -4
М+С хидравлик АД 8831100 0 1301 -2
Монбат АД 6893702 -20000 1685 4
НЕОХИМ АД 629151 0 3013 -11
Свилоза АД 2139270 0 3924 0
Синергон Холдинг АД 9183039 0 156667 -6
Сирма Груп Холдинг АД 35119338 8851147 890 15
Софарма АД 42104979 -100 5332 19
Софарма имоти АДСИЦ 4247605 150 435 2
Софарма Трейдинг АД 9152552 -8684 25493 22
Спиди АД 543273 41700 339 15
Стара планина Холд АД 12304454 0 22573 -11
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 16500000 0 1989 -18
ТБ Централна кооперативна банка АД 28104861 9710 6439 4
Трейс груп холд АД 5816169 0 1842 -15
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ 5123453 2126 338 -1
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 17506283 0 895 8
Хидравлични елементи и системи АД 3675294 0 985 1
Химимпорт АД 64799020 0 3869 -2
Холдинг Варна АД 1345340 115153 14354 -16
ЧЕЗ Разпределение България АД 501460 0 322 -2
Юрий Гагарин АД 202503 0 1019 -3

 

Брой акционери на компаниите в BGBX40 към август 2017

Емисия Фрий-флоут Промяна през месеца Брой акционери Промяна през месеца
Агрия Груп Холдинг АД 1221487 0 372 0
Елхим Искра АД 6625810 0 1686 -5
Алтерко АД 2298000 0 265 4
Елана Агрокредит АД 10582324 1990 365 18
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 17516283 10000 908 13
Сирма Груп Холдинг АД 36169338 1050000 959 69
ЕМКА АД 4704919 0 1455 8
Булгартабак - холдинг АД 142034 0 1477 0
Доверие Обединен Холдинг АД 12392028 0 147489 -16
Еврохолд България АД 41800257 8146698 9686 -19
Албена АД 1307227 -3 78523 -54
Българска фондова борса – София АД 3287860 0 459 28
Зърнени Храни България АД 39151614 9991766 1864 -20
Индустриален Холдинг България АД 33851200 0 54408 -4
Софарма имоти АДСИЦ 4247605 0 432 -3
ЧЕЗ Разпределение България АД 501460 0 326 4
Монбат АД 6893702 0 1695 10
Холдинг Варна АД 1566990 221650 14345 -9
Билборд АД 3762532 0 540 7
Софарма Трейдинг АД 9011552 -141000 25506 13
ЗД Евро инс АД 839053 -796316 341 -98
Юрий Гагарин АД 202503 0 1022 3
Трейс груп холд АД 5816169 0 1819 -23
Синергон Холдинг АД 9183039 0 156653 -14
Софарма АД 42104979 0 5794 462
Свилоза АД 2139270 0 3930 6
Стара планина Холд АД 12304454 0 22559 -14
ТБ Централна кооперативна банка АД 28095151 -9710 6442 3
Адванс Терафонд АДСИЦ 49226381 321610 1832 6
Индустриален Капитал Холдинг АД 7583160 0 26438 17
Химимпорт АД 64799020 0 3866 -3
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 16500000 0 1983 -6
Спиди АД 543273 0 338 -1
М+С хидравлик АД 8831100 0 1302 1
Хидравлични елементи и системи АД 3675294 0 984 -1
Актив Пропъртис АДСИЦ 1186731 -193 196 -2
Алкомет АД 1776504 0 2553 -10
НЕОХИМ АД 629151 0 3010 -3
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ 5123453 0 338 0

 

Брой акционери на компаниите в BGBX40 към септември 2017

Емисия Фрий-флоут Промяна през месеца Брой акционери Промяна през месеца
Агрия Груп Холдинг АД 1221487 0 369 -3
Елхим Искра АД 6625810 0 1683 -3
Алтерко АД 2298000 0 264 -1
Елана Агрокредит АД 10594597 12273 368 3
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 17501283 -15000 909 1
Сирма Груп Холдинг АД 36068838 -100500 968 9
ЕМКА АД 4704919 0 1451 -4
Булгартабак - холдинг АД 142034 0 1477 0
Доверие Обединен Холдинг АД 12388678 -3350 147471 -18
Еврохолд България АД 48972603 7172346 9633 -53
Албена АД 1307227 0 78471 -52
Българска фондова борса – София АД 3287860 0 470 11
Зърнени Храни България АД 39151614 0 1858 -6
Индустриален Холдинг България АД 33851200 0 54382 -26
Софарма имоти АДСИЦ 4244205 -3400 428 -4
ЧЕЗ Разпределение България АД 501460 0 316 -10
Монбат АД 6893702 0 1691 -4
Холдинг Варна АД 1566990 0 14337 -8
Билборд АД 3762532 0 536 -4
Софарма Трейдинг АД 9007081 -4471 25503 -3
ЗД Евро инс АД 839053 0 328 -13
Юрий Гагарин АД 202503 0 1023 1
Трейс груп холд АД 5816169 0 1816 -3
Синергон Холдинг АД 9183039 0 156643 -10
Софарма АД 42520010 415031 5837 43
Свилоза АД 2139270 0 3928 -2
Стара планина Холд АД 12304454 0 22526 -33
ТБ Централна кооперативна банка АД 28095151 0 6447 5
Адванс Терафонд АДСИЦ 49445881 219500 1833 1
Индустриален Капитал Холдинг АД 7583160 0 26449 11
Химимпорт АД 64799020 0 3857 -9
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 16500000 0 1971 -12
Спиди АД 543273 0 335 -3
М+С хидравлик АД 8831100 0 1299 -3
Хидравлични елементи и системи АД 3675294 0 983 -1
Актив Пропъртис АДСИЦ 1186731 0 194 -2
Алкомет АД 1776504 0 2555 2
НЕОХИМ АД 629151 0 3026 16
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ 5123453 0 339 1

 

Брой акционери на компаниите в BGBX40 към октомври 2017

Емисия Фрий-флоут Промяна през месеца Брой акционери Промяна през месеца
Агрия Груп Холдинг АД 1221487 0 366 -3
Елхим Искра АД 6618810 -7000 1680 -3
Алтерко АД 2298000 0 262 -2
Елана Агрокредит АД 10594597 0 374 6
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 17501283 0 902 -7
Сирма Груп Холдинг АД 36068548 -290 972 4
ЕМКА АД 4704919 0 1443 -8
Булгартабак - холдинг АД 142034 0 1477 0
Доверие Обединен Холдинг АД 12388678 0 147448 -23
Еврохолд България АД 48924103 -48500 9618 -15
Албена АД 1307173 -54 78410 -61
Българска фондова борса – София АД 3287860 0 459 -11
Зърнени Храни България АД 39151614 0 1847 -11
Индустриален Холдинг България АД 33851200 0 54359 -23
Софарма имоти АДСИЦ 4240261 -3944 425 -3
ЧЕЗ Разпределение България АД 501460 0 320 4
Монбат АД 6893702 0 1685 -6
Холдинг Варна АД 1880340 313350 14307 -30
Билборд АД 3762532 0 542 6
Софарма Трейдинг АД 9007081 0 25496 -7
Юрий Гагарин АД 202503 0 1023 0
Трейс груп холд АД 5816169 0 1805 -11
Синергон Холдинг АД 9183039 0 156628 -15
Софарма АД 42984105 464095 5853 16
Свилоза АД 2139270 0 3929 1
Стара планина Холд АД 12304454 0 22513 -13
ТБ Централна кооперативна банка АД 28095151 0 6430 -17
Адванс Терафонд АДСИЦ 49517480 71599 1839 6
Индустриален Капитал Холдинг АД 7583160 0 26441 -8
Химимпорт АД 64799020 0 3829 -28
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 16500000 0 1955 -16
Спиди АД 543273 0 329 -6
М+С хидравлик АД 8831100 0 1294 -5
Хидравлични елементи и системи АД 3675294 0 983 0
Актив Пропъртис АДСИЦ 1186731 0 192 -2
Алкомет АД 1776504 0 2556 1
НЕОХИМ АД 629151 0 3013 -13
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ 5123453 0 338 -1

 

Брой акционери на компаниите в BGBX40 към ноември 2017

Емисия Фрий-флоут Промяна през месеца Брой акционери Промяна през месеца
Агрия Груп Холдинг АД 1221487 0 366 0
Елхим Искра АД 6618810 0 1680 0
Алтерко АД 2298000 0 259 -3
Елана Агрокредит АД 10594597 0 374 0
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 17501283 0 904 2
Сирма Груп Холдинг АД 36068548 0 983 11
ЕМКА АД 4704919 0 1439 -4
Булгартабак - холдинг АД 142034 0 1477 0
Доверие Обединен Холдинг АД 12388678 0 147425 -23
Еврохолд България АД 48862103 -62000 9596 -22
Албена АД 1307227 54 78350 -60
Българска фондова борса – София АД 3287860 0 454 -5
Зърнени Храни България АД 39151614 0 1838 -9
Индустриален Холдинг България АД 33851200 0 54351 -8
Софарма имоти АДСИЦ 4420512 180251 425 0
ЧЕЗ Разпределение България АД 501460 0 325 5
Монбат АД 6893702 0 1688 3
Холдинг Варна АД 2038340 158000 14286 -21
Билборд АД 3762532 0 540 -2
Софарма Трейдинг АД 9007081 0 25508 12
Юрий Гагарин АД 202503 0 1021 -2
Трейс груп холд АД 5816169 0 1792 -13
Синергон Холдинг АД 9183039 0 156616 -12
Софарма АД 42984105 0 5865 12
Свилоза АД 2139270 0 3943 14
Стара планина Холд АД 12304454 0 22495 -18
ТБ Централна кооперативна банка АД 28095151 0 6420 -10
Адванс Терафонд АДСИЦ 49582568 65088 1847 8
Индустриален Капитал Холдинг АД 7583160 0 26425 -16
Химимпорт АД 64799020 0 3812 -17
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 16500000 0 1940 -15
Спиди АД 543273 0 325 -4
М+С хидравлик АД 8831100 0 1291 -3
Хидравлични елементи и системи АД 3675294 0 987 4
Актив Пропъртис АДСИЦ 1188731 2000 189 -3
Алкомет АД 1776504 0 2556 0
НЕОХИМ АД 629151 0 3013 0
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ 5119523 -3930 337 -1