loader

За Impetus Capital

ИМПЕТУС Капитал е инвестиционна компания, специализирана в дялови инвестиции с частен капитал. Ние подпомагаме собственици и управители на компании с репутация и ясна визия за бизнес развитие. Ние работим както с компании в традиционни, така и във високо-технологични сектори, като комбинираме познанието от индустриите, публичните и частни финансови пазари.