alterco_logo_817x410_pad_478b24840a

Алтерко направи успешно IPO при цена 1,45 лв. на акция

Алтерко направи успешно първично публично предлагане при цена 1,45 лв. на акция. Близо две трети от инвеститорите са физически лица.

 

Подадените заявки от инвеститорите са надхвърлили три пъти минималното количество, при което емисията се счита за успешна, и са за 2,5 млн. акции. Заявки са били подадени от над 11 инвестиционни посредника и над 15 институционални инвеститора. Новите акционери на Allterco ще бъдат над 160 души.

 

Акциите на Алтерко АД ще започват да се търгуват на 1 декември. Борсовият регулатор допуска до търговия на Основен пазар BSE сегмент акции „Standart”. Става дума за 15 млн. обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Борсовият код на емисията е A4L. Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 1,45 лв.

 

„Алтерко” е доставчик на мобилни услуги, опериращ на пазарите в Европа, Азия и Америка. За компанията работят над 90 служители в офисите й в България, Румъния, Македония, Сърбия, Косово, Унгария, Германия, Сингапур, Малайзия и САЩ. Клиенти на компанията са мобилни оператори, медийни компании, рекламни и медийни агенции, компании, предлагащи мобилни плащания, малки и средни предприятия, държавни агенции, банки и други финансови институции, производители на домашни уреди и хранителни стоки.

 

IPO-то на „Алтерко” беше второто от сектора на информационните и телекомуникационни технологии за последната година, след като през есента на 2015 г. на БФБ излезе софтуерният разработчик Сирма Груп Холдинг АД.

Етикети:


Акции Алтерко Impetus Capital