sirma-group-logo_817x410_pad_478b24840a

IPO-то на Сирма Груп Холдинг стартира на 16 септември 2015

Сирма Груп ще предложи на инвеститорите общо 18 491 858 броя обикновени акции, от които 16 000 000 са нови, а 2 491 858 са съществуващи акции. Номиналната стойност на дяловете е 1 лев. Определеният диапазон за емисионната стойност на акциите е от 1,20 лв. до 1,65 лв.

При условие, че записаните нови акции надхвърлят определените 16  000 000, то вече съществуващите акционери ще разполагат с пет работни дни, за да предложат до 5% от дяловете си за продажба.

Справка с междинния консолидиран отчет показва, че никой от акционерите не притежава дял над 50% от имуществото на компанията.

 

Сирма реализира приходи за 5,428 млн. лв. и спечели 209 хил. лв. през първото тримесечие

 

За първото тримесечие на 2015 г.  Сирма Груп Холдинг има консолидирани приходи от продажби в размер на 5,428 млн. лв. спрямо 7,022 млн. лв. за същия период на 2014 г.

Печалбата на компанията преди данъци е 209 хил. лв. спрямо 385 хил. лв. за първите три месеца на миналата година. За последните три години консолидираните приходи на Сирма Груп Холдинг нарастват от 17,636 млн. лв. за 2012 г. до, съответно - 22,768 млн. лв. и 27,865 млн. лв. за 2013 г. и 2014 г.

Печалбата на дружеството преди данъци за 2012 г. възлиза на 1,599 млн. лв., а за следващите две години нараства до 2,928 млн. лв. и 10,686 млн. лв. Нетният финансов резултат за цялата 2014 г. е в размер на 9,778 млн. лв., или 0,1962 лв. на акция, спрямо 2,95 млн. лв. за 2013 г. и 0,04 лв. на акция.

 

 

Източник - Investor.bg

Етикети:


Акции Сирма