sirma_817x410_pad_478b24840a

Цветан Алексиев: Сирма предвижда излизане на голям международен пазар

Защо се стигна до неуспеха на набирането на капитал и ще видим ли нов опит за такова?
 
Директният отговор на въпроса е, че част от инвеститорите, които бяха закупили права, не можаха да освободят необходимият ресурс навреме. Но дори и да бяха, емисия - изпълнена на половина също нямаше да е успех за Сирма. Инвестиционният климат в България е неподходящ за набиране на средства за атака на международните пазари.
 
Краткият отговор на втората част от въпросът Ви е - „Да". Стратегията на дружеството предвижда ускорен растеж (надскачащ възможностите на органичния ръст) и  излизане на голяма световна борса след няколко години. Като междинен ход навярно ще се възползваме от Регламент 1129/2017 за стъпаловидно увеличаване на капитала до необходимите нива и/или привличане на целеви инвеститори в дъщерните ни дружества.
 
Как планирате да финансирате проектите, за които бяха предвидени средствата от провалилата се процедура за набиране на капитал?
 
Средствата от увеличението на капитала бяха предназначени за ускоряване на растежа и капитализиране на възможностите пред Сирма Груп по-бързо (както беше описано в Проспекта). Липсата на допълнително финансиране на различните проекти от Стратегията единствено означава, че растежът няма да бъде толко бърз колкото е възможно. Сирма е доказала през годините, че устойчиво може да расте и органично. Това и ще правим.
 
Удължихте срока за записване от 21 януари да 15 февруари. Не беше ли това сигнал, че може да има проблем с увеличението на капитала?
 
Да, така беше. Записването на акции от новата емисия за по-малко от 50% от самата емисия беше сигнал за възможен неуспех. Срокът беше удължен не с максимално възможният срок, а целево. За съжаление не беше постигнат желаният резултат.
 
Обявихте, че с приходите от увеличението на капитала ще платите 2.2 млн. евро на инвестиционен фонд, който купи 26.06% дял от дъщерното дружество "Онтотекст" АД. Ще се случи ли това, или имате алтернативно решение?
 
Да, имаме алтернативно решение и ангажиментите на Сирма ще бъдат изпълнени.
 
Какви са очакванията Ви за 2019-та година и каква ще е тя за бизнеса на Сирма?
 
В световната икономика има голяма доза несигурност през 2019 - търговски спорове/войни, Брекзит, забавен растеж в Европа, политическо напрежение в Близкия Изток и много други. Въпреки това очакванията пред ИТ индустрията са повече от положителни - очакваният глобален ръст през 2019 е 3,2%. Сегментите в които ние сме силни „Бизнес софтуер" и „ИТ услуги" са водещите по ръст сегменти в световен мащаб. Техният растеж през 2019 се очаква да е 8,3% и 4,7% съответно. В географско отношение САЩ продължават да са водещият ИТ пазар - над 30% от глобалният, като и там се очаква растеж, който надскача средния за света и доближава 4%. Един от двигателите на растежа през 2019 са когнитивните технологии и изкуствения интелект. Растежа на тяхното използване вече не се измерва с проценти а в пъти. Сирма е отлично позиционирана за капитализирането на този растеж. Очакваме поредната година на увеличени финансови резултати. Липсата на успех на публичното предлагане единствено може малко да ни забави.
 
*Цветан Алексиев започва работа в Сирма като софтуерен инженер през 1993 г. Завършил е магистърска степен по "Компютърни системи" в Техническия университет София. Преди присъединяването си към Сирма работи като фриленсър за различни научно-изслeдователски проекти,  включително софтуер за Българската космическа програма, инсталации за йонно азотиране, високотемпературни пещи, медицински съоръжения и др. От 2002 г. е изпълнителен директор на СГХ АД, преименувано по-късно в Сирма Груп Холдинг АД. Цветан инициира преструктурирането на Сирма в холдингова организация и префокусирането на дейността от чисто сървис ориентирана компания към холдингова структура, която управлява инвестиции в различните бизнеси на групата, инкубира и създава нови бизнеси, привлича инвестиции и придобива нови компании.
 
Въпросите зададе Здравко Василев, репортер в infostock.bg

Етикети: