sirma_817x410_pad_478b24840a

„Сирма груп холдинг“ с 217% ръст на консолидираната печалба до 1,85 млн. лв.

„Сирма груп холдинг“ АД отчита 217% ръст на консолидираната печалба до 1,85 млн. лв. за първото тримесечие на 2019 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез „Българска фондова борса“ АД.

Продажбите са нагоре с 30% на годишна база до 16,3 млн. лв. за първото тримесечие на 2019 г.

Разходите за персонала намаляват с 11% на годишна база до 5,06 млн. лв. за януари-март 2019 г., но основната причина за намалението е липсата на бонуси в началото на 2019 г., спрямо 580 хил. лв. за същия период на 2018 г. С 84 хил. лв. до 298 хил. лв. намаляват разходите за заплати по договор за управление, което по същество са заплатите на директорите.

От „Сирма груп холдинг“ АД съобщават, че персоналът на трудов договор в групата се увеличава с 2,84% на годишна база. Не е уточненен точния брой на заетите.

Приходите от услуги се увеличават с 18% на годишна база или с 1,44 млн. лв. до 9,46 млн. лв. за януари – март 2019 г. Най-голямото увеличение е с 802 хил. лв. до 4,3 млн. лв. при софтуерните услуги. На второ място с 396 хил. лв. до 1,73 млн. лв. са приходите от консултантски услуги. На трето място със 197 хил. лв. до 386 хил. лв. се увеличават приходите от лицензии. Най-силен спад или със 184 хил. лв. до 780 хил. лв. има при приходите от абонаменти.

По съществено е увеличението при продажбите на стоки с 53% на годиша база (2,3 млн. лв.) до 6,66 млн. лв. за януари-март 2019 г.

Докато в началото на 2018 г. „Сирма груп холдинг“ АД е усвоило нетно 3,09 млн. лв. заеми, то през януари-март 2019 г. е погасило нетно 564 хил. лв. Така нетните задължения към банки и небанкови финансови институции намаляват с около 0,6 млн. лв. от началото на годината до 31 март 2019 г.

Компанията „плува“ в кеш, като към 31 март 2019 г. има парични средства и еквиваленти за 12,4 млн. лв. От тях около 2,2 млн. евро или 4,3 млн. лв. може би са използвани в придобиването на дял от „Онтотекст“ АД, която сделка е приключила, бе обявено от изпълнителния директор на „Сирма“ Цветан Алексиев в интервю за Investor.bg. В отчета за паричния поток към 31 март 2019 г. липсва такаво плащане, затова вероятно е направено след 31 март 2019 г.

Акциите на „Сирма груп холдинг“ АД поевтиняват с 23% в последните 12 месеца до 0,695 лв. за акция и 41,3 млн. лв. пазарна капитализация. През 2015 г. компанията осъществи IPO при цена от 1,2 лв. за ценна книга.

Източник: Investor.bg

Етикети: