idea_817x410_pad_478b24840a

Успешните истории за набиране на капитал на БФБ последните години

Набирането на капитал на борсата не е обвързано с посоката на движение на пазара. Разбира се, много по-голям е интересът за набиране на капитал на пода на борсата, когато пазарът върви нагоре, но въпреки това... 

Факт е, че през изминалата година, на пода на родния капиталов пазар, компаниите са набрали 191.67 милиона лева, въпреки понижението на индексите с по над 10% и факта, че оборотът на БФБ е бил едва 458 милиона лева. През изминалата година към капиталовия пазар, за набиране на средства са се насочили 9 компании.

За сравнение през 2017-та година при оборот от 706 милиона лева, 12 компаниите са набрали рекордните 222.95 милиона лева, коментира Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ в специална презентация, по време на семинар на тема: „Капиталовият пазар като източник на бизнес растеж за малки и средни компании“, организиран със съдействието на БАЛИП.

През 2013-та година, когато оборотът на БФБ е бил в размер на 1.55 милиарда лева, 11 компании са набрали капитал от едва 114.6 милиона лева. Така че, не може да се прави директна връзка между посоката и активността на пазара и желанието на компаниите и инвеститорите да поемат нови емисии, заключи още Такев.

Какво могат да спечелят компаниите от публичността?

Отвъд това да наберат свеж капитал, да намерят дългосрочен партньор за бизнеса си, или да имат изход за продажба на бизнеса си, компаниите, които погледнат към публичността ще се радват и на много други облаги. Тези ползи бяха представени накратко от Радослава Масларска - председател на УС на БАЛИП.

Компаниите, които се ориентират към публичността ще имат достъп до финансиране под формата на капитал и дълг за развитие на бизнеса си; по-висока разпознаваемост от партньорите - банки, доставчици клиенти, инвеститори; по-голямо доверие от чуждестранни контрагенти; възможност за осъществяване на придобивания с акции; по-висока оценка на бизнеса чрез борсата, в сравнение с директната продажба; инструмент за привличане на стратегически инвеститори; 0% данък върху капиталовата печалба при продажба на бизнеса; възможност за стимулиране на ключови събития с допълнителни бонуси и акции.

А на борсата има място за всички - за малки и за големи, като бяха дадени няколко примери за позитивните ефекти от публичността с реални компании, излезли на борсата.

Разбира се, Масларска започна с най-прясното първично публично предлагане от миналата година, което влезе в класацията на най-големите на БФБ. При него компанията Градус бе оценена от инвеститорите на 438 милиона лева. Продадени извън мажоритарите бяха 18.6%, като половината от средствата привлечени от борсата и в размер на 82 милиона лева, бяха получени от собствениците, като "осребряване" на инвестициите си, а другата половина - използвани за разширяване на бизнеса на компанията.

По-важното бе, че компанията бе оценена на 13 пъти от годишната си печалба, което е една доста положителна оценка, коментира още експертът.

Като други успешни истории за набиране на капитал бяха посочени още Монбат, набрали 88 милиона лева, Корадо - с привлечени 7.1 милиона лева, Спиди - 20.4 милиона лева, и Алтерко - 2.2 милиона лева. А това доказва и тезата, че на капиталовия ни пазар има място за всички - за малки и за големи, смята още Масларска.

Спиди

През 2012-та година компанията получи оценка от 81.4 милиона лева, като набра капитал от 20.4 милиона лева. Тогава приходите на компанията бяха 54 милиона лева, а печалбата - в размер на 6 милиона лева.

През 2019-та година дружеството се отличава с пазарна оценка от 254 милиона лева, или 210% ръст. приходите за деветмесечието на 2018-та година са в размер на 128 милиона лева, а печалбата за този период - 10 милиона лева.

Какво спечели Спиди от публичността?

Получи справедлива оценка за бизнеса. Стартира при 81 милиона лева, или 13 пъти годишната си печалба, а днес вече струва близо 260 милиона лева, или над 20 пъти годишната си печалба.

Събра свеж капитал, с който финансира международните си операции в Румъния, където достигна трета позиция при спедиторите.

Намери дългосрочен стратегически партньор, за разпространение на бизнеса си извън България с ангажимент за покупка на компанията на цена от 8 пъти EV/EBITDA.

Осигури дългосрочен пазар на акциите на компанията за собствениците и техните наследници.

Корадо-България

През 2014-та година дружеството получи оценка от 24.1 милиона лева, като набра 7.1 милиона лева. Тогава то имаше приходи от 21 милиона лева и печалба от 1.3 милиона лева. От тогава насам е налице 290% ръст на оценката, достигаща 94 милиона лева. Приходите вече са 44 милиона лева, а печалбата е 5.3 милиона лева.

Алтерко

През 2016-та година дружеството получи оценка от 21.75 милиона лева, като набра капитал в размер на 2.175 милиона лева. Тогава приходите му бяха 33 милиона лева, а печалбата - 1.35 милиона лева. От тогава насам пазарната оценка се е повишила с 52% до 36 милиона лева, като приходите за 9-те месеца на миналата година са в размер на 29 милиона лева.

Печалбата за деветмесечието на миналата година е в размер на 542 хил. лева.

Какво спечели Алтерко от публичността?

Финансира със свеж капитал от пазара изцяло нова бизнес линия за производство на технологични изделия на Алтерко Роботикс - като смарт часовника MyKi и умни продукти за деня; преструктурира дейността си, като от малка компания за SMS игри и разплащания се превърна във водеща компания за смарт технологични продукти; получи по-широка популярност за новите си брандове, като MyKi, MyPet, She, Shelly и др.; намери стратегически международен инвеститор за дейността си с мобилните разплащания - сделка за поне 7.9 милиона евро при стойност от 5.5 EV/EBITDA.

Разбира се, експертите припомниха, че публичността носи след себе си и известна отговорност. Тя изисква пълна прозрачност на бизнеса и добри корпоративни практики; ясна стратегия за развитие на компанията; реалистични прогнози за приходите и печалбите и накрая, но не на последно място открита и честна комуникация с инвеститорите.
 
Източник: infostock.bg

Етикети: