loader

M & A

Регулаторът е издал на контролираната от Огнян Донев компания предварително одобрение...

До момента приложенията са се ползвали при лицензионен режим, като след сделката...

Една акция на Унифарм ще се заменя с 0,891512 акции на Софарма