link_817x410_pad_478b24840a

"Линк Мобилити" получи разрешение да купи дъщерните фирми на "Алтерко"

Норвежката компания "Линк Мобилити Груп" АС е получила разрешение от Комисията за защита на конкуренцията да придобие самостоятелен контрол върху "Тера Комюникейшънс" АД и "Теравойс" ЕАД, както и непряк самостоятелен контрол върху "Алтерпей" ЕООД (България), "Тераком РО" С.р.л. (Румъния) и "Тера Комюникейшънс" ДООЕЛ (Македония). Това става ясно от съобщение от регулатора.

Уведомителят и неговата група предоставят услуги във връзка с мобилни съобщения за корпоративни клиенти (A2P SMS) и решения в сферата на съобщенията, свързани с мобилно известяване за търговски дружества, обществени доставчици и организации, както и възможност за получаване на плащания посредством SMS и гласови услуги .(премийни SMS, премийни гласови услуги) и някои съпътстващи дейности. Придобиваното предприятие е доставчик на услуги в сферата на мобилното известяване в България, Македония и Румъния.

От "Линк Мобилити Груп" АС очакват операцията да окаже въздействие върху съответните продуктово-географски пазари в страната: на едро и на дребно на услуги по мобилно известяване, както и този на премийни SMS съобщения/премийни гласови съобщения. "Линк Мобилити Груп“ АС се контролира от фондовете, управлявани от ABRY Partners II, LLC - американско управляващо дружество, което управлява фондове за частни капиталови инвестиции. Фондовете на ABRY имат участие в широк кръг от сектори, фокусирани върху медиите, комуникациите, бизнес и информационните услуги.

ABRY не контролира други дружества, клонове или търговски представителства в България, освен ЛИНК и неговите дъщерни дружества, като неговите портфейлни дружествата не осъществяват дейност на който и да е от пазарите в България. "ЛИНК" контролира две предприятия в България: "Линк Мобилити" ЕАД - София и "ЛИНК Мобилити Дивелъпмънт Хъб" ЕООД - София.

Нито едно от предприятията, съставляващи придобиваното предприятие в нотифицираната операция не контролира други предприятия в България. Придобиваните дружества са част от "Алтерко" АД (Allterco, съкратено от All Teracomm Companies), българската холдингова компания, която развива и предлага мобилни продукти и услуги с добавена стойност. Компанията има офиси в седем държави - България, Македония, Румъния, Тайланд, Сингапур, Малайзия и САЩ. През 2013 г. компанията започва развитие на продукти за Интернет на нещата (Internet of Things, съкр. IoT). Две години по-късно е създадена компанията "Алтерко Роботикс". Сред продуктите й са детският часовник MyKi Watch, тракерът за домашни любимци MyKi Pet и системата за автоматизация на дома She и Shelly.

Припомняме, че десет месеца след обявяването на сделката, в края на декември миналата година, акционерите на българската телекомуникационна компания „Алтерко“ АД одобриха предложението за продажба на петте си дъщерни телекомуникационни фирми в Европа. Купувач е една от най-бързо развиващите се компании в областта на нотификациите и мобилните услуги LINK Mobility Group ASA (LINK).

На 28 декември 2018 г. уведомителят и „Алтерко“ АД са сключили обвързващо споразумение (Списък с условия), предвиждащо придобиване на 100% от акциите на "Тера Комюникейшънс" АД и "Теравойс" ЕАД, които от своя страна притежават 100% от капитала на "Алтерпей" ЕООД, България, "Тераком РО" С.р.л., Румъния и "Тера Комюникейшънс" ДООЕЛ, Македония.

"Линк Мобилити Груп" АС възнамерява да разшири своята дейност както от гледна точка на приходите, така и от страна на клиенти и обем. Това би следвало да му позволи да се конкурира за клиенти с други европейски участници, както и по-ефективно да предоставя услуги в множество държави на континента.

Основаната преди 20 г. LINK Mobility е базирана в Осло, столицата на Норвегия. Акциите й се търгуват на борсата в Осло. Компанията има 340 служители по целия свят.  Това е второто за LINK придобиване на телекомуникационна компания в региона, с което компанията продължава навлизането си на пазара на телекомуникационни услуги в Югоизточна Европа. 

"Алтерко" АД осъществи пазарен дебют на БФБ през декември 2016 г., след като на свое заседание на 8 юли същата година Комисията за финансов надзор одобри проспекта за IPO на холдинговото дружество, което тогава обединяваше 11 компании в областта на телекомуникациите и технологиите. Тя е една от малкото ИТ компании, търгувани на борсата у нас. Компанията е доставчик на мобилни услуги, опериращ на пазарите в Европа, Азия и Америка. За компанията работят над 90 служители в офисите й в България, Румъния, Македония, Сърбия, Косово, Унгария, Германия, Сингапур, Малайзия и САЩ.

Източник: Banker.bg

Етикети: