monbat-817x410-pad-478b24840a_817x410_pad_478b24840a

Монбат ще придобие нови рециклиращи мощности в Италия

Монбат АД ще придобие чрез дъщерното си дружество Монбат Рисайклинг АД рециклиращи мощности в Бреша, Италия - Piombifera Italiana S.p.A. 

Piombifera Italiana S.p.A. е създадена през 1978 година в Италия и днес е една от трите най-големи рециклиращи компании на батерии в страната. Лицензираният рециклиращ завод е с капацитет за преработка на 70 000 тона годишн. 

Рециклиращият завод ще бъде интегриран в структурата на Монбат Рисайклинг АД като част от новоучреденото дъщерното дружество Monbat Italy S.p.A. 

Придобиването на нови рециклиращи мощности е част от стратегията на групата за растеж чрез географска диверсификация на мощностите. Решението за придобиване е прието от ръководството след успешно приключила процедура по дю дилиджънс. Ръководството на Монбат АД очаква договорът за придобиването да бъде подписан до края на септември 2017 г.

Решението за придобиване на допълнителна рециклираща мощност се налага от нарасналите потребности от суровини за производството на оловни батерии за заводите на Монбат АД и Старт АД, като пазарът на скрап в Италия е един от най-развитите в Европа.

След подписването на договора за придобиване Монбат АД ще уведоми обществеността и съответните регулаторни органи незабавно.

Етикети:


Монбат