logo-sopharma-web7_817x410_pad_478b24840a

Софарма придобива акции на Унифарм след искания на акционери

Софарма е придобила 111 066 акции от капитала на Унифарм АД в резултат на подадени искания от акционери техните акции да бъдат изкупени, съобщи компанията чрез БФБ – София.
 
Фармацевтичното дружество напомня, че  всички акционери на “Унифарм”, които не са участвали в търговото предлагане отправено от “Софарма”, имат право да изискат техните акции да бъдат изкупени до 19 септември 2017 г.
 
Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. То трябва да бъде отправено до упълномощения инвестиционен посредник „Елана Трейдинг”.
 
Цената за една акция на „Унифарм” по предложението е равна на цената в осъщественото търгово предлагане от 4,35 лв. за една акция.
 
В края на юни стана ясно, че Софарма е придобило 18,75% от капитала на Унифарми делът му е достигнал 96,63%. След като е премината границата от 95%, Софарма има право в тримесечен срок да придобие автоматично 100% от Унифарм. 

Източник - Investor.bg

Етикети:


Софарма