logo-biodit_817x410_pad_478b24840a

Biodit планира да пусне 2.2 млн. нови акции с номинална стойност 1 лв.

Поредният кандидат за борсова слава направи реална заявка за излизане на "БФБ-София" АД. На извънредно заседание на 24 януари акционерите на българския технологичен стартъп - Biodit Global Technology,  са решили дружеството да подготви документите си за първично публично предлагане (initial public offering, или IPО), които трябва да разгледа Комисията за финансов надзор.
 
За възможността за акумулиране на свеж капитал чрез БФБ се говори от август миналата година, а новината тогава съобщи Юлиaн Софрониев, главен изпълнителен директор на Biodit. На борсата ще бъде пусната значителна част от компанията, обяви той.
 
Мениджърите на стартъпа смятат да се възползват и от ваучерната схема за безвъзмездно финансиране за излизане на фондовата борса по инициатива на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. И вероятно така Biodit ще стане първата фирма, която ще тества този механизъм за подкрепа. Повечето анализатори смятат, че ваучерната схема ще даде възможност на много български компании да стъпят на борсата, което е пътят за раздвижване на пазара.
 
Biodit вече успешно финализира втория кръг набиране на финансиране  като част от стратегията за излизане на компанията на "Българска фондова борса" АД. Инвеститорите са частният Impetus Capital и фондът за рисков капитал NEVEQ II. Общата инвестиция е в размер на 500 хил. лева.
 
Базираната в София компания е специализирана в разработването на биометрични системи за контрол на достъп и на работното време, базирани на биометрична идентификация. Сред продуктите ѝ са биометрични брави за безжичен контрол на достъп, както и единственото по рода си устройство за защита от кражба на автомобили CarSec и други. А нейни клиенти са компании като Allianz, Lexus, Raiffeisen Bank, Net 1, "Обединена млечна компания", "Маджаров" и други. Неслучайно българската фирма Biodit е сочена като един от най-обещаващите производители на биометрични технологии в следващите пет години за автомобилната индустрия в докладите на световни лидери в пазарните проучвания като Technavio, Stratistics MRC, Research and Markets.
 
Biodit планира да пусне 2.2 млн. нови акции с номинална стойност 1 лв. и в ценовите граници между 1 и 1.1 лв. за един брой. Инвестиционен посредник ще бъде "Карол".
 
Регистрираният капитал на фирмата в момента е 12.5 млн. лв., а след IPO-то той ще нарасне до 14.7 милиона. От протокола от извънредното общо събрание става ясно, че всички акции на дружеството ще бъдат регистрирани за търговия на "БФБ-София".
 
Първичното публично предлагане на Biodit ще е третото, направено от  IT компания в последните три години. През 2015-а и през 2016 г. успешни IPO-та на "Българска фондова борса" направиха софтуерният разработчик "Сирма груп холдинг", а след това и доставчикът на мобилни услуги "Алтерко".
 
През декември компанията за финансови услуги "Интеркапитал Груп" АД (Intercapital Group), която работи под марката Cash Terminal, получи одобрение от КФН на своя проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции. Емисията е в размер на 3.85 млн. броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и представляващи регистрирания капитал на дружеството. 

Комисията вписа посочените книжа и "Интеркапитал груп" АД като публично дружество в регистъра, воден от надзорния орган.
 
През октомври миналата година от компанията, която поддържа мрежа от автоматизирани машини за приемане на парични разплащания за различни видове услуги - водоснабдяване и електроснабдяване, отопление, кабелна телевизия, интернет, също обявиха, че обмислят първично публично предлагане на "Българска фондова борса". Вписването в регистъра на публичните дружества е първото изискване, което дружеството трябва да изпълни, преди да поиска допускане до търговия на акциите на регулиран пазар.
 
Източник: Banker.bg

Етикети:


СтартЪп