loader

Етикети

Сирма

За акционерите ще бъдат разпределени 593 605, или 36% от печалбата за 2016 г.

Сирма Груп ще предложи на инвеститорите общо 18 491 858 броя обикновени акции, от които...