loader

Етикети

Софарма

Една акция на Унифарм ще се заменя с 0,891512 акции на Софарма

Софарма е придобила 111 066 акции от капитала на Унифарм АД в резултат на подадени...

Преобразуването чрез вливане на Медика АД в Софарма АД е вписано в Търговския регистър...

Софарма АД придоби 75% от успешния стартъп за разработване и маркетиране на хранителни...

Компанията ще започне изплащането на дивидент от 24.07.2017

Софарма Трейдинг подаде уведомление в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за...